Pojmovnik

Štetna tvar

tvar koja šteti ljudskom organizmu pa samim time i zdravlju.

8d5531d2 6ae3 4979 9839 5eb616154420
Š