Pojmovnik

Aluminij

metal koji se koristi za proizvodnju aviona, brodova, mobitela, bicikala, limenki itd.

00e92aef 4d2f 470a b1f0 c9fe2d572e62
A