Pojmovnik

Emisija metana

nastaje kao posljedica istraživanja i proizvodnje, prerade, transporta i distribucije prirodnog plina. 

D089e8d6 a8df 43bc ae1c d8989fcdfac9
E