Pojmovnik

Energija

omogućava pokretanje žive i nežive prirode (npr.hrana daje enegiju čovjeku, a vjetar pokreće vjetrenjaču).

22c35d33 3443 459b 8ab8 4987113c446b
E