Pojmovnik

Krivolov

lov ili ubijanje divljih životinja bez dopuštenja.
Ponekad se divlje ili rijetke životinje love za prodaju, što se također smatra krivolovom (primjerice ubijanje slonova zbog njihovih kljova).

767b011e 2625 4e1f 87a6 aa39419fd992
K