Pojmovnik

Malajski jezik

govori se u cijeloj Indoneziji i na Malajskom poluotoku, sve do južnog Tajlanda.

M