Pojmovnik

Materijali

čvrste tvari iz kojih su izrađeni proizvodi koji se mogu koristiti. Primjerice drvo, glina, kamen, koža itd.

Ad6022d5 b04d 4ded 8a8c d4466657420f
M