Pojmovnik

Organska poljoprivreda

vrsta poljoprivrede koja se oslanja na prirodne tehnike kao što su upotreba zelenog gnoja, komposta i biološka kontrola štetočina. To je ekološka metoda uzgoja hrane kako bi se zaštitio biljni i životinjski svijet. 

8bfd81a5 8a09 4f4c a322 db91e17e7c18
O