Pojmovnik

Otpad

svaka stvar ili predmet koja se odbacuje kada više nije potrebna, ali se može ponovo iskoristiti ili reciklirati.

Ad6a2041 722d 4935 a29b 7ffc9394831c
O