Pojmovnik

Plin

stanje u kojem tvar nema stalni oblik niti veličinu i ne može se uhvatiti rukama. Primjerice vodena para ili plin na štednjaku u kuhinji.

415c1541 e994 489c a0aa e6c5389c5f7a
P