Pojmovnik

Resursi

sredstvo, koje je potrebno za provođenje ili dovršavanje jedne radnje. Prirodni resursi nalaze se u prirodi i smatraju se vrijednim u njihovoj izvornoj, prirodnoj formi. Oni mogu biti obnovljivi, stalni i neobnovljivi.

R