Pojmovnik

Vapno

građevinski materijal koji se koristi za zidanje i žbukanje i koji spaja ostale materijale.

8f9bcea9 7691 4aec be9c 7b3add5afc59
V