Pojmovnik

Vitamini

organske tvari različitih oblika, strukture i svojstva koje su ti potrebne da bi rastao i razvijao se.
Nastaju u biljkama pomoću sunca, ali mogu nastati i/ili u bakterijama.

4473073f 092f 464e bfbb 4762cdf9345b
V