Pojmovnik

Zagađivač

osoba (ili postrojenje) koja svojim ponašanjem (djelovanjem) zagađuje okoliš (može biti i tvornica ili sl.).

E5f12b9a 3649 4c9a 927f 100c02682a06
Z