Pravila nagradnog natječaja i dobitnici nagrada

Pravila nagradnog natječaja i dobitnici nagrada

Dobitnici glavnih nagrada:

1. Zolica

2. Vixx

3. Barby_barbika

Heroji svibnja:

  1. Joža
  2. Barby_barbika

MasterŠtef svibnja:

  1. ema_pacur
  2. doritos
  3. niko

Glas za spas svibnja:

  1. Matej.santic

Pravila nagradnog natječaja Zemljoteka

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 25.01.2021. i traje do 24.05.2021.

Odvijat će se mjesečno ili po potrebi Priređivača koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka (Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ulica Augusta Cesarca 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29704745369) i vlasnik portala www.zemljoteka.eu.

Natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: MPG d.o.o., Kompleks Centar Kaptol, Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Administrator“ nagradnog natječaja.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne osobe s adresom u Republici Hrvatskoj koje otvore korisnički profil u ime djeteta (starosti 7-11 godina) čiji su zakonski skrbnici, a radi sudjelovanja u nagradnim natječajima na web stranici www.zemljoteka.eu.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:

  • u razdoblju trajanja natječaja posjetitelji navedene stranice koji su otvorili korisničke profile na navedenoj stranici igraju postavljene igre, rješavaju kvizove i izazove, postavljaju tražene fotografije ili pisma radi sudjelovanja u kreativnim natječajima i na taj način skupljaju bodove kako bi temeljem rang liste bodova određenih aktivnosti bili najbolji i mogli osvojiti nagradu

  • Iako je ova web stranica namijenjena djeci od 7-11 godina, njezina upotreba je ograničena na zakonske skrbnike djece. Molimo da otvaranje profila za sudjelovanje u nagradnim natječajima napravi zakonski skrbnik u ime svog djeteta te da stalno nadgleda i sudjeluje s djetetom u aktivnostima na web stranici.

Članak 3.

Ovisno o nagradnom natječaju, sudionik može sudjelovati jednom ili više puta te na taj način sudjelovati u skupljanju bodova za finalno proglašenje i glavne nagrade po završetku nagradnog natječaja u prosincu. Postavljeni materijal u korisničkom profilu ne smije se naknadno uređivati ili editirati.

Vrste nagradnih natječaja:

1. Razvrstavanje otpada

Razvrstavanje otpada interaktivna je igra u kojoj je cilj u što kraćem vremenu razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad. Igra se sastoji od 4 kante i 16 različitih vrsta otpada, a svaki igrač ima pravo na 3 pokušaja. Maksimalan broj bodova koji može jedan igrač osvojiti u ovoj igri za najbrže vrijeme i prvo mjesto je 10 bodova, dok se ostalima sukladno odigranom vremenu dodjeljuju bodovi 8, 6, 4 i 2. U ovoj se igri bodovima nagrađuje prvih 5 najbržih. Bodovi su automatski vidljivi u korisničkom profilu kao i na rang listi.

2. Istina i izazov

Istina i izazov nagradni natječaj traje od siječnja 2021. do svibnja 2021. U ovom periodu cilj je riješiti sve izazove koje se stavljaju pred korisnika i uploadati fotografiju da je određeni izazov napravljen. Svaki igrač koji sudjeluje u ovom nagradnom natječaju osvojit će fiksni broj bodova po ispunjenom izazovu, a uz to svaki mjesec stručni žiri sastavljen od 3 člana nagradit će 3 najkreativnija igrača i proglasiti Heroje mjeseca. Igrač koji je u jednom mjesecu osvojio jednu od nagrada više ne može sudjelovati u osvajanju nagrada u ostalim mjesecima, ali može rješavati izazove i na taj način sakupljati bodove i sudjelovati u utrci za glavne nagrade. 

*Molimo da prilikom prijave na ovaj zadatak prijavite fotografije na kojima nema prikazanih osoba nego samo Vaš izvršeni zadatak.

3. Glas za spas

Glas za spas nagradni je natječaj u kojem je glavni cilj poslati pismo u kojem igrač objašnjava kako možemo pomoći očuvanju prirode, navodi primjere što on čini u svakodnevnom životu, šalje prijedlog da se uvede određeni zakon i što bi se sve moglo promijeniti na bolje u smislu očuvanja prirode i sl. Cilj je napisati što kreativniji uradak na temu Moj glas za spas Zemlje te uploadati pismo u obliku fotografije kroz poglavlje Glas za spas. Svaki igrač koji sudjeluje u ovom nagradnom natječaju osvojit će fiksni broj bodova jednokratno, a dodatno uz to svaki će mjesec stručni žiri sastavljen od 3 člana nagraditi 3 najkreativnija igrača i proglasiti Najbolji Glas. Igrač koji je u jednom mjesecu osvojio jednu od nagrada više ne može sudjelovati u osvajanju nagrada u ostalim mjesecima, ali može rješavati izazove i na taj način sakupljati bodove i sudjelovati u utrci za glavne nagrade.

Ukupni pobjednik svih natječaja bit će proglašen u svibnju 2021., na kraju trajanja svih natječaja, temeljem rang liste koja će se formirati sukladno sakupljenim bodovima koje su sudionici prikupili za cijelo vrijeme trajanja natječaja sudjelujući u različitim aktivnostima i igrama.

Administrator može ukloniti korisnički profil sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne fotografije / pisma. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja web portala.

Članak 4.

Zadaci kako sudjelovati u pojedinom nagradnom natječaju bit će objavljeni na web stranici www.zemljoteka.eu pod kategorijom u kojoj se taj natječaj nalazi.

Članak 5.

Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljen na web stranici www.zemljoteka.eu najkasnije u roku od 2 dana nakon završetka mjesečnog natječaja. Rezultat natječaja i objava pobjednika i dobitnika glavnih nagrada bit će vidljiv u svibnju, po završetku svih natječaja, temeljem rang liste koja se nalazi u korisničkom profilu svakog sudionika.

Članak 6.

Glavna nagrada će biti navedena na portalu www.zemljoteka.eu, na posebnom dijelu gdje će biti prikazani aktualni natječaji. Nagrada ne može biti zamijenjena za novac niti bilo koju drugu nagradu niti je prenosiva.

Članak 7.

Dobitnici nagrada će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješteni o dobivenoj nagradi putem e-mail adrese koju su koristili za prijavu na portal prilikom otvaranja korisničkog profila. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, javiti Administratoru (ponovo putem e-mail odgovora) potrebne podatke (broj mobilnog uređaja, adresu za dostavu osvojene nagrade) kako bi Administrator mogao dogovoriti način preuzimanja ili dostave nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma proglašenja za dobitnike koji imaju mjesto boravišta/prebivališta izvan Zagreba. Dobitnici koji imaju boravište/prebivalište u Zagrebu nagrade će podići u sjedištu Adminsitratora (MPG d.o.o., Kompleks Centar Kaptol, Nova Ves 17, 10000 Zagreb). U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, on je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru, kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Nagradu preuzimaju roditelji ili zakonski skrbnici koji su i otvorili korisnički profil u ime maloljetne osobe.

Slanjem/predajom nagrade prestaju sve obveze Priređivača i Administratora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, ali je prenosiva poštujući odredbe Čl. 2. ovih Pravila.

Dobitnici će surađivati s Administratorom i Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Članak 8.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao Voditelj obrade, i Administrator kao Izvršitelj obrade podataka, mogu obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj i izvršitelj obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Davanje podataka u okviru ovog nagradnog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Voditelju obrade (na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: maja.karas@ec.europa.eu) i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo korisničko ime s kojim su otvorili korisnički profil u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.

Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679, posebno na osnovu Privacy Shielda, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Članak 9.

Sudionici prihvaćaju pravila nagradnog natječaja samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju odnosno otvaranjem korisničkih profila u tu svrhu.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač i Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima i objavljenim na web stranici www.zemljoteka.eu.U Zagrebu, 25.01.2021.

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Priređivač