Atmosfera

Arrow blue Vrati me nazad
080819A2-262E-4A63-BC61-17F11C38A983
Atmosfera
022845d0 8f15 4d61 93b5 14e76b958d31

Znaš li tko su neprijatelji ozona?

Kao što se svaki heroj bori protiv svojih neprijatelja, tako i ozon ima one koji ga napadaju, a to su klor i brom.

Kemikalije poput dezodoransa, raznih sprejeva, lakova, boja i slično, koje sadrže klor i brom, stvaraju ozonske rupe, a kako i tvojim ranama nakon što padneš treba puno vremena da zacijele, tako treba i meni.

Ozon se nalazi u dva sloja moje atmosfere. Najveći dio ozona nalazi se u dijelu zvanom stratosfera ili ozonosfera, na 20 do 50 kilometara nadmorske visine, a poznat je pod nazivom ozonski omotač. On upija većinu ultraljubičastoga zračenja koje dopiru od sunca i štete tvojoj koži. Zbog toga je on i tvoj i moj štit.

Earth

Znaš li da je 2014. godine EU postigla smanjenje emisija stakleničkih plinova za čak 20 %? Cilj koji je bio postavljen za 2020. godinu. U budućnosti EU ima za cilj smanjiti emisije za 40 % do 2030. godine, a za čak 80 do 95 % do 2050. godine.

Više aktivnosti EU možeš pronaći na linku.