Obnovljivi izvori energije

Arrow blue Vrati me nazad
080819A2-262E-4A63-BC61-17F11C38A983
Obnovljivi izvori energije
68110cf0 2915 40ed a5eb f66fc3d8dd20

Obnovljive izvore energije možeš pronaći u prirodi oko sebe. Oni se mogu obnavljati i neće nestati ukoliko ćeš me paziti i čuvati. Moja su snaga i ja ih vrlo rado dijelim s tobom kako bi se stvari oko tebe mogle pokretati i tebi pomagati svaki dan.

Obnovljivi izvori energije su biomasa, biogoriva, Sunce, vjetar, energija vodotoka, energija valova, plime i oseke, geotermalna energija te plin odlagališta smeća. Oni mene ne zagađuju, a samim time niti tvoj okoliš.