Obnovljivi izvori energije

Arrow blue Vrati me nazad
080819A2-262E-4A63-BC61-17F11C38A983
Obnovljivi izvori energije
68110cf0 2915 40ed a5eb f66fc3d8dd20

Znaš li što pokreće vodu u prirodi?

Sunčeva energija je zaslužna za kretanje vode u prirodi i daje energiju vodenih tokova koja se već stoljećima koristii za mehanički rad u vodenicama i mlinovima, a danas se najčešće koristi za dobivanje električne energije u hidroelektranama. Energija vodenih tokova se jednostavnije naziva hidroenergija, a obuhvaća dobivanje energije iz strujanja vode u prirodi. Hidroelektrane su elektrane koje energiju vode pretvaraju u električnu energiju. Brana u hidroelektrani kontrolira riječni tok t te stvara umjetno jezero koje služi kao pričuva vode. Voda nakon brane teče kroz cijevi među lopatice rotora turbine koja se zbog toga okreće. Turbina je slična propeleru, ali izgleda ipak malo drugačije jer se pokreće vodom koja je znatno gušća od zraka. Rotor turbine zatim okreće rotor generatora kako bi se proizvela električna energija.