Otpad

Arrow blue Vrati me nazad
080819A2-262E-4A63-BC61-17F11C38A983
Otpad
7ea926c5 ca4c 4030 9ee1 0ad16856f916

Međutim, nije oduvijek bilo tako.
U prošlosti su ljudi puno toga izrađivali sami kod kuće pa se tako stvaralo i puno manje otpada, a bacalo se samo ono što se nije moglo popraviti. Kako nije bilo plastike, koristio se karton, a nije postojalo ni toliko puno električnih uređaja koji nerijetko završavaju u smeću.

Ali danas je drugačije. Od ostataka hrane i pokvarenih predmeta do ambalaže i stare odjeće – svakoga se dana baca jako puno stvari koje loše utječu na mene, a koje bi se mogle popraviti i ponovo iskoristiti. Takvu vrstu otpada nazivamo kućni otpad.

Earth

Europska unija ozbiljno se zalaže za smanjenje plastičnog materijala koje bacamo kao i za njegovu zamjenu materijalima koji se mogu lako reciklirati.