Zaštitnici klime

Arrow blue Vrati me nazad
080819A2-262E-4A63-BC61-17F11C38A983
Zaštitnici klime
76d5b0cb ceea 420c 8024 ce91404305a5

Već sam te ranije naučila koliko je šuma važna za tebe i za mene. Sada ću te naučiti zašto je ona pravi zaštitnik naše klime. Šume imaju jedinstvenu ulogu u klimatskim promjenama. S jedne strane ispuštaju stakleničke plinove kada se sječu, propadaju ili pak kada se tlo ispod njih uništava. Zbog toga pridonose globalnom zatopljenju.  S druge strane, šume hvataju stakleničke plinove fotosintezom i tako pridonose mome hlađenju. Zbog toga su ključne u borbi protiv klimatskih promjena. 

Earth

I ti možeš pomoći sadnjom novih stabla koja će zamijeniti stara i posječena. Zemlje EU-a zajednički nastoje povećati ulogu šuma u akciji EU-a za suzbijanje klimatskih promjena.