Registracija

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da se njihovi podaci mogu obrađivati u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Podaci sudionika nagradnog natječaja će biti obrađivani sukladno Pravilima nagradnog natječaja a prema standardima koje propisuje UREDBA (EU) 2016/679.

Roditelji
Dijete
Lozinka

(6 znakova minimum)